آدرس : وکیل آباد دانشجو 5 اولین چهارراه سمت راست پ16 طبقه منفی یک
instagram_2111463 (1)

تست نئو neo

تست نئو neo

article-psychological-testing-assessment_tcm7-267091

تست نئو

نام(Required)
1- من آدم نگرانی نیستم.
2- من بیشتر افرادی را که میشناسم واقعا دوست دارم.
3-من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.
4- من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بدگمان هستم.
5- من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم مشهورم.
6- من اغلب از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی میشوم.
7- من معمولا از جمعیت های بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز میکنم.
8-مسائل و مطالب مربوط به هنر و زیبایی شناسی برای من اهمیت چندانی ندارد.
9- من آدم حیله گر و مکاری نیستم.
10-من ترجیح میدهم که با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هرکاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.
11-من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.
12-من آدمی مسلط و قوی و قاطعی هستم.
13- بدون هیجانات قوی ، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.
14-بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خودمحور می دانند.
15- من سعی میکنم تا وظایف محوله را با صداقت و درستی انجام دهم.
16- من در معامله با مردم همیشه از این میترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم.
17- من در موقع کار یا تفریح،عجله و شتاب به خرج نمیدهم.
18- من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی میکنم.
19-من ترجیح میدهم با دیگران همکاری کنم تا با آنها به رقابت بپردازم.
20- من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.
21- من به ندرت در کاری زیاده روی میکنم.
22- من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.
23-من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت میبرم.
24- من از لاف زدن درباره استعداد ها و موفقیت های خود ،بدم نمی اید.
25- من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خود را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.
26- من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.
27- من هرگز انقدر احساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.
28-من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش دهند فقط باعث سرگرمی و انحراف بیشتر انها خواهد شد.
29- رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود اگاهی بیشتری داشته باشند.
30- در طی سالها من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.
31-من به آسانی دچار ترس میشوم.
32- من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمیبرم.
33- من سعی میکنم همه افکارم را در راستای واقعیت ها هدایت کرده و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خودداری نمایم.
34- من معتقدم که اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.
35- من مسولیت های اجتماعی از قبیل رای دادن را خیلی جدی نمیگیرم.
36-خلق و خوی من بیشتر وقتها ثابت بوده و زیاد بالا وپایین نمیرود.
37- من دوست دارم همیشه افراد زیادی دوربرم باشند.
38- من بعضی مواقع کاملا در موسیقی که گوش می دهم غرق میشوم.
39- اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سو استفاده کنم.
40- من اشیا متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه میدارم.
41- من بعضی وقتها کاملا احساس بی ارزشی میکنم.
42- من گاهی نمیتوانم انطور که باید از خود قاطعیت نشان دهم.
43- من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوی میگردم.
44- من سعی میکنم با همه افرادی که ملاقات میکنم رفتاری مودبانه و با نزاکت داشته باشم.
45- گاه گاهی من انطور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم.
46-من وقتی با افراد دیگر هستم به ندرت احساس خجالت میکنم.
47- من وقتی کاری را انجام میدهم ان را با تمام علاقه و سرعت انجام میدهم.
48- من فکر میکنم یادگرفتن و تمرین سرگرمی ها و کارهای ذوقی جدید جالب است.
49-در مواردی که لازم باشد من میتوانم از دیگران ایراد گرفته و به انها کنایه بزنم.
50- من دارای اهداف روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به انها طبق برنامه منظمی عمل میکنم.
51- مقاومت در برابر خواسته ها و هوس های آنی برای من آسان نیست.
52-من از گذراندن تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پرهیجان لذت نمیبرم.
53- من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاری بی فایده و کسل کننده میدانم.
54- من ترجیح میدهم که در مورد خودم و موفقیت هایم حرفی نزنم.
55- من قبل از شروع هرکاری مقدار زیادی وقت تلف میکنم.
56-احساس میکنم قادر هستم با بسیاری از مشکلات خود کنار بیایم.
57-من بعضی وقتها حالتهای شادی یا نشاط بسیار شدیدی را تجربه کرده ام.
58- من معتقدم که قوانین و سیاست های اجتماعی باید تغییر کنند تا نیاز های یک دنیای در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند.
59-من از لحاظ نگرش های اجتماعی آدمی سختگیر و بی گذشت هستم.
60- من قبل از ایننکه تصمیمی بگیرم در مورد جوانب مختلف مسئله به دقت فکر میکنم.
61- من به ندرت احساس ترس و اضطراب میکنم.
62- من به آدمی خونگرم و خوشرو معروف هستم.
63-من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.
64- من عقیده دارم که اکثر مردم، اگر به انها اجازه داده شود ،از آدم سو استفاده میکنند.
65- من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه داشته و معمولا تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ میکنم.
66-من به آدمی جوشی و عصبی معذوف هستم.
67- من معمولا ترجیح میدهم کارها را به تنهایی انجام دهم.
68- تماشای صحنه های باله یا رقص های جدید مرا خسته و کسل میکند.
69-من حتی اگر بخواهم،نمیتوانم کسی را گول بزنم.
70-من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم.
71-من به ندرت یا غمگین میشوم.
72- من غالبا در گروه هایی که عضو بوده ام ، نقش رهبری را برعهده داشتم.
73- احساس و عاطفه ای که اشیا مختلف در من ایجاد میکنند برای من مهم است.
74-بعضی افراد فکر میکنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم.
75- من بدهی های خود را به موقع و به طور کامل می پردازم.
76- بعضی وقتها من طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواست خود را از دیگران مخفی کنم.
77-کار من ممکن است کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است.
78-وقتی که روش صحیح انجام کاری را یافتم به همان روش میچسبم و ادامه میدهم.
79-من در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل میکنم حتی اگر احساس کنم حق با من است.
80-هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای از رفتار های خود شروع میکنم ،معمولا بعد از چند روز ان را کنار میگذارم.
81-مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهش های نفسانی برای من مشکل نیست.
82-من بعضی وقتها کارهایی را انجام داده ام که هدف انها فقط هیجان و لذت بردن است.
83-من از حل مسئله های مشکل یا معما لذت میبرم.
84-من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را میدانم.
85-آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسولیت های خود را به انجام میرسانم.
86-بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم ، احساس میکنم که دارم از هم میپاشم.
87-من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.
88-من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنم.
89-هرچه در مورد افراد فقیرو سالمند انجام دهیم باز هم کم است.
90-گهگاه من اول عمل میکنم و بعد می اندیشم.
91-من اغلب دچار تنش و عصبی هستم.
92-بیشتر مردم مرا فردی کم و بیش سرد و غیر اجتماعی میدانند.
93-من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم.
94-فکر میکنم بیشتر مردمی که با انها در تماس هستم افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.
95-من غالبا بدون امادگی کافی در موقعیتهای مختلف حاضر میشوم.
96-بیشتر مردم مرا آدمی زودرنج و بداخلاق نمیدانند.
97-اگر برای مدت طولانی تنها باشم،واقعا احساس میکنم به افراد دیگر نیازمند هستم.
98-نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت میبینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است.
99-کاملا صادق و درستکار بودن برای تجارت و کاسبی خوب نیست.
100-دوست دارم هرچیزی را در جای مخصوص ان نگهدارم تا جای ان را به خوبی بدانم.
101-من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدید شده ام.
102-در جلسات جمعی من میگذارم دیگران بیشتر حرف هارا بزنند.
103-به ندرت به احساسات آنی خود توجه میکنم.
104-من غالبا سعی میکنم نسبت به افكار و احساسات ديگران آگاهی و احترام نشان دهم.
105-من گاهی در بازی شطرنج يا ورزش تقلب میکنم.
106-اگر مردم مرا دست اندازند و مسخره کنند، من زياد احساس ناراحتی و خجالت نمیکنم.
107-من اغلب احساس میکنم که سرشار از نیرو و انرژی هستم.
108-من اغلب غذاهای جديد و ناآشنا را امتحان میکنم
109-من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم، آن را از آنها مخفی نمیکنم.
110- من برای دستیابی به اهداف خود، سخت تلاش میکنم.
111-وقتی به غذای مورد علاقه ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیشتر از حد میخورم.
112-من معمولا از تماشای فیلمهای منزجر کننده يا وحشتناك خودداری میکنم.
113-بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می کنند من علاقه ام را از دست میدهم.
114-من سعی میکنم آدم افتاده و فروتنی باشم.
115- من به زحمت میتوانم خود را وادار به کاری کنم که بايد انجام دهم
116-من در مواقع اضطراری میتوانم خونسردی خود را حفظ کنم.
117-من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی میکنم.
118-من معتقدم که عقايد متفاوت افراد جوامع ديگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است.
119- من در مورد آدمهايی که در خیابانها گدايی میکنند، هیچگونه احساس همدردی نمیکنم.
120- من همیشه قبل از اينكه دست به عملی بزنم، پیامدهای آن را مورد توجه قرار میدهم.
121-من به ندرت درباره آينده احساس ترس و نگرانی میکنم.
122-من واقعا از صحبت کردن با ديگران لذت میبرم.
123-من از تمرکز حواس روی يک موضوع خیالی يا رويا در بیداری و بررسی امكانات مختلف ناشی از آن لذت میبرم، و به آن اجازه میدهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کند.
124-هر وقت کسی در مورد من کار خوبی انجام دهد، من احساس بدگمانی و سوءظن میکنم.
125-من به خاطر درستی قضاوتم به خود میبالم.
126-من اغلب نسبت به افرادی که با آنها سر و کار دارم احساس تنفر و بیزاری میکنم.
127-من کارهايی را ترجیح میدهم که بتوانم به تنهايی و بدون تحمل مزاحمت ديگران، انجام دهم.
128-شعر تاثیر چندانی روی من ندارد.
129-از اينكه به عنوان آدم رياکاری شناخته شوم، متنفرم.
130-به نظر نمیرسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب دهم.
131-هر گاه اشتباهی رخ دهد يا عیب و ايرادی پیش بیايدمن خود را سرزنش میکنم.
132-افراد ديگر اغلب در تصمیمگیری خود از من کسب تكلیف يا به عنوان الگو استفاده میکنند.
133-هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست میدهند.
134-من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم
135- همیشه وقتی قول انجام کاری را بدهم، مردم میتوانند به انجام آن کار اطمینان کنند
136-من اغلب نسبت به ديگران احساس حقارت میکنم
137- من به اندازه ديگران چابک و سرزنده نیستم
138-ترجیح میدهم وقتم را در محیطهای مانوس و آشنا بگذرانم
139-وقتی کسی به من توهین کند، من فقط سعی میکنم او را ببخشم و فراموش کنم.
140- من احساس نمیکنم که مجبورم با ديگران رقابت نموده و از آنها بهتر عمل کنم
141-من به ندرت در مقابل خواسته ای آنی خود، تسلیم میشوم.
142- من ترجیح میدهم در جاهايی باشم که کانون فعالیت و عمل است
143-من از سر و کله زدن با مسايل يا معماهايی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار میکند، لذت میبرم
144- در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم.
145-من وقتی کاری را شروع میکنم، همیشه آن را به اتمام میرسانم
146-تصمیم گرفتن و اتخاذ يک روش قطعی، غالبا برای من مشكل است.
147-من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمیدانم.
148-من معتقدم که وفاداری به ايده آل ها و اصول مورد قبول خود، بیش از آزادمنشی و خالی از تعصب بودن اهمیت دارد.
149-نیازهای انسانی افراد همیشه بايد بر ملاحظات اقتصادی دولت، اولويت داده شوند
150-من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر يک انگیزه آنی انجام میدهم
151- من اغلب نگران اين هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند
152-لبخند زدن به افراد غريبه و ايجاد ارتباط با آنها برای من آسان است
153- من هر وقت احساس میکنم ذهنم در جهت خیالپردازی میرود معمولا خود را به کاری مشغول میکنم و به جای خیالپردازی، حواس خود را روی آن کار متمرکز میسازم
154- واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم.
155-من ظاهرا در هیچ کاری موفق نمیشوم.
156-من خیلی به ندرت واقعا عصبانی میشوم
157- ترجیح میدهم تعطیلات خود را در يک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در يک کلبه جنگلی دور افتاده.
158-انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز است.
159-بعضی وقتها من مردم را با چرب زبانی و تقلب به انجام کارهای مورد نظر خود، وادار میکنم.
160- من معموال آدمی کم و بیش سختگیر و پرتوقع هستم
161-من نسبت به خودم نظری منفی دارم
162-من ترجیح میدهم دنبال کارهای خود را بگیرم، تا اين که رهبر ديگران باشم
163-من به ندرت متوجه خلق و عواطفی که محیط های مختلف به وجود می آورند، میشوم.
164-بیشتر مردمی که میشناسم مرا دوست دارند
165-من دقیقا از اصول اخلاقی پیروی میکنم
166-من در حضور روسای خود و ديگر افراد مهم و صاحب قدرت، احساس آرامش و راحتی میکنم
167-من معمولا در حال عجله به نظر میرسم.
168-بعضی مواقع تنها برای اينكه کار تازهای انجام داده باشم، محل اثاثیه خانه را تغییر میدهم.
169- اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند، من هم آماده ام، جواب او را با دعوا بدهم.
170-من تلاش میکنم تمام چیزهايی را که میتوانم، به دست آورم
171-من گاهی ْآنقدر غذا میخورم که بالا می آورم.
172-من عاشق ترس و هیجانی هستم که معموال سوار شدن به چرخ فلک يا کارهای خطرناك ديگر ايجاد میکند.
173-من عالقهای به تامل و تفكر جدی درباره سرنوشت جهان يا انسان ندارم
174-من احساس میکنم که مزيتی بر افراد ديگر ندارم (صرفنظر از موقعیت و وضع افراد)
175-وقتی که اجرای يک طرح يا نقشه با مشكل روبرو میشود، من تمايل پیدا میکنم طرح ديگری را شروع کنم.
176-من در يک موقعیت بحرانی به خوبی میتوانم خود را کنترل و اداره کنم.
177-من آدم خوش مشرب، شاد و با روحیه ای هستم.
178-من خود را آدمی با سعه صدر میدانم که میتواند راه و رسم زندگی و طرز فكر ديگران را به خوبی قبول و تحمل نمايد.
179-من معتقدم که همه انسانها باارزش و قابل احترامند
180- من به ندرت تصمیمی عجولانه میگیرم.
181-در مقايسه با بیشتر مردم، من از چیزهای کمتری میترسم.
182-من به دوستان خود وابستگی عاطفی زيادی دارم.
183-بچه که بودم هرگز از بازیهايی که مستلزم تقلید نقش ديگران باشد، لذت نمیبردم.
184-من معمولا در مورد افراد ديگر خوشبین و خوش باور هستم.
185-من فرد بسیار شايسته و کارآيی هستم.
186-بعضی وقتها من نسبت به ديگران احساس خصومت و آزردگی کردهام
187-معاشرت و گردهمايیهای اجتماعی معمولا برای من ناخوشايند و کسل کننده هستند
188-بعضی مواقع که شعری را میخوانم يا به يک اثر هنری نگاه میکنم، موجی از احساس افسردگی يا هیجان مرا در بر میگیرد
189- من بعضی وقتها با اعمال زور يا تملق و خوشآمدگويی مردم را به انجام کارهای مورد نظر خود وادار میکنم
190-من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم.
191- بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می آيد
192-در موقع صحبت با ديگران، من غالبا بیشتر از ديگران حرف میزنم
193- همحس شدن با ديگران، يعنی داشتن همان احساس که ديگران دارند، برای من آسان است
194- من خود را آدم خیر و نیكوکاری میدانم
195-من سعی میکنم کارهای خود را با دقت انجام دهم تا انجام مجدد آنها، لزوم پیدا نكند
196-اگر در مورد کسی حرف بدی زده يا کار غلطی انجام داده باشم، به سختی میتوانم بار ديگر به روی او نگاه کنم
197-همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام میگیرد.
198-در موقع استفاده از تعطیلات، من ترجیح میدهم به جاهايی بروم که قبال آنها را امتحان کرده و به درستی شناختهام.
199-من آدم کله شق و سرسختی هستم
200-من سعی میکنم همه کارهای خود را به بهترين نحو انجام دهم
201-من بعضی مواقع کارهايی را بدون تامل انجام میدهم که بعدا پشیمان میشوم
202-من از رنگهای روشن و لباسهای پرزرق و برق خوشم می آيد
203-من کنجكاوی فكری بسیار زيادی دارم
204-من ترجیح میدهم از ديگران تمجید کنم تا اينكه خودم مورد تمجید قرار گیرم.
205-آنقدر خردهکاری برای انجام دادن وجود دارد که من گاهی همه آنها را ناديده میگیرم
206-در شرايطی که به نظر میرسد همه چیز به طور غلط پیش میرود، من باز هم میتوانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم
207-من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی چون فوق العاده يا جنجالی استفاده میکنم.
208-من فكر میکنم اگر کسی در سن 25 سالگی هنوز نداند به چه چیزهايی اعتقاد دارد، بايد در سلامت عقل او شک کرد.
209-من نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس همدردی میکنم.
210-من قبل از رفتن به يک مسافرت به دقت برنامه ريزی میکنم.
211- بعضی مواقع افكار ترسناکی به ذهن من می آيند.
212- من نسبت به همه همكاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس میکنم.
213-من نمیتوانم بگذارم افكارم در هر جهتی که میخواهند سیر کنند.
214-من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتماد دارم.
215-من در کار خود فردی موثر و کارآمد هستم.
216-حتی آزردگی ها و ناراحتی های خیلی کوچک میتوانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند
217-من از مهمانی های بزرگ و پرجمعیت لذت میبرم.
218- من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تخیلات تاکید میکنند، بیشتر لذت میبرم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان میکنند.
219-من از زيرکی خود در کنترل و اداره مردم به خود میبالم
220-من وقت زيادی را برای پیدا کردن چیزهايی که در جای اشتباه گذاشته ام میگذارم
221-بیشتر وقتها که کارها طبق نقشه پیش نمی رود يا اشتباه از آب درمی آيند، احساس دلسردی میکنم و میخواهم آنها را ناتمام رها کنم.
222-قبول مسئولیت اداره يا رهبری يک موقعیت برای من آسان نیست.
223-اشیاء غیرعادی از قبیل بعضی عطرها يا اسامی مكانهای دور میتوانند احساسات و عواطف شديدی در من ايجاد نمايند.
224-من اگر بتوانم به ديگران کمک کنم، به آسانی و بدون درخواست آنها آن کار را میکنم.
225-من واقعا بايد مريض باشم تا يک روز سر کار نروم
226-وقتی افراد آشنای من کار احمقانه ای انجام میدهند به جای آنها احساس خجالت میکنم
227-من شخص بسیار فعالی هستم.
228- من وقتی به جايی میروم، از همان مسیر همیشگی استفاده میکنم
229-من اغلب با اعضای خانواده و همكارانم بگومگو دارم.
230-من از جمله افرادی هستم که نمیتوانند هرگز بیكار بنشینند.
231-من همیشه میتوانم احساساتم را کنترل کنم.
232-در حوادث ورزشی، من دوست دارم جزيی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم.
233-من علایق فكری وسیع و متنوعی دارم.
234-من آدم مهم و برتری هستم.
235-من آدم بسیار با انضباطی هستم و میتوانم خود را خوب کنترل کنم.
236-من از لحاظ عاطفی آدم کامال با ثبات و متعادلی هستم
237-من زود خنده ام میگیرد.
238- به عقیده من فلسفه جديد " آزادی فردی" فلسفه قابل قبولی نیست
239- من ترجیح میدهم ديگران مرا فرد دلرحم و خطابخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجرای عدالت
240-من قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فكر میکنم.
شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

مرکز پاسخگویی مشاورین

05136072706
05136090136

رزرو نوبت
نام و نام خانوادگی(Required)