آدرس : وکیل آباد دانشجو 5 اولین چهارراه سمت راست پ16 طبقه منفی یک
instagram_2111463 (1)

نوروفیدبک

نوروفیدبک

neurofeedback-01

نوروفیدبک یکی از جدیدترین شیوه های درمان بیمار ها و همچنین قدر تمرکز و ذهن است . در مغز تمامی ما انسان ها هزاران فرایند و فعالیت خودکار و غیرارادی در حال اتفاق افتادن است .
هر لحظه در مغز هر یک از ما امواج مغزی خاص و فرایند های فیزیولوژیک بی شماری در جریان است .
بدون آنکه ما آگاهی و شناخت نسبت به نحوه عملکرد آنها داشته باشیم. نوروفیدبک به ما یاد میدهد امواج مغزی خود را به بهترین حالت تنظیم کنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم .
نوروفیدبک برای افزایش عملکرد مغز به کار گرفته میشود .
کسانی که میخواهند توان فکری خود را افزایش دهند میتوانند از نوروفیدبک استفاده کنند .
نوروفیدبک یک روش درمانی است زیرا امواج مغزی که در اثر افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، میگرن و … به هم ریخته است را به حالت طبیعی در می آورد و این اختلالات را درمان میکند .
نوروفیدبک در درمان اختلال پرتحرکی و کم تمرکزی ، ای دی اچ دی موثر است و باعث تقویت تمرکز و تنظیم رفتار میشود . نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری هم موثر است .
بیمار در طی جلسات این کلاس های آموزشی یاد میگیرد که چگونه خودش را با اصلاح امواج مغز خود بر بیماری اش غلبه کند و تا آخر عمر و بدون مصرف دارو زندگی سالمی داشته باشد .
دستگاه نوروفیدبک امواج مغز را به کامپیوتر می برد و آن را تجزیه تحلیل میکند . روی مانیتور کامپیوتر میتوانیم امواج مغزی را ببینیم .
نوروتراپ ( یا کسی که مسئول دستگاه نوروفیدبک است ) دستگاه را طوری برنامه ریزی میکند که ما بتوانیم امواج مفید مغزمان را برای حرکت دادن تصاویر روی صفحه تلویزیون به کار گیریم .
بنابراین ما صفحه کامپیتور را میبینیم و با به کار گرفتن امواج مفید مغزمان تصاویر آن را تغییر میدهیم .
نوروفیدبک در واقع نوعی فیدبک است که با استفاده از نمایش امواج مغزی در لحظه فعالیت مغز را تشریح و خود تنظیمی را به فرد آموزش میدهد .
نوروفیدبک روشی است برای اینکه یاد بگیریم چگونه امواج مغزی و فعالیت هایی که در مغز ما به طور طبیعی و خودکار انجام می شود را کنترل کنیم .
در حقیقت با نوروفیدبک می آموزیم به طوری ارادی امواج مغزی خود را با استفاده از بازخوردی که از دستگاه دریافت میکنیم تغییر بدهیم .

مرکز پاسخگویی مشاورین

05136072706
05136090136

رزرو نوبت
نام و نام خانوادگی(Required)