آدرس : وکیل آباد دانشجو 5 اولین چهارراه سمت راست پ16 طبقه منفی یک
instagram_2111463 (1)

کارگاه های تخصصی

کارگاه های تخصصی

جلسات اموزشی آرامش روان

مرکز آرامش روان مشهد کارگاههای تخصصی برگزار می کند!
مرکز مشاوره وخدمات روانشناسی آرامش روان مشهد در حوزه های مختلف روان درمانی و مشاوره فردی، مشاوره پیش از ازدواج، مسائل مربوط به خانواده بویژه حل تعارض زوجین، مشاوره کودک و نوجوان استعدادیابی، خدمات روانپزشکی، درمان روابط بین فردی بویژه روابط صمیمی و… ارائه خدمات می نماید.

مرکز پاسخگویی مشاورین

05136072706
05136090136

رزرو نوبت
نام و نام خانوادگی(Required)